Cục Quản lý Khám chữa bệnh: Xác minh phản ánh “Bệnh nhân bị tai biến nặng sau thủ thuật cắt bao quy đầu”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *